4CARS Čistič pneumatik - 750ml / pumpička

DS75184270

Nový produkt

Skladem

106 Kč s DPH

Více informací

Návod k použití: Ošetřovaný povrch očistěte a osušte. Před použitím přípravek protřepejte! Nastříkejte přímo na předem očištěnou pneumatiku a nechte chvíli působit. Poté rozetřete čistým hadříkem do stejnoměrné vrstvy. Pro zesílení intenzivního lesku postup opakujte. Vlastnosti: ošetřuje gumové části, plasty, vytváří ochranný povrch, chrání, konzervuje, čistí, dlouhotrvající ochrana. Podle Nařízení ES 648/2004 obsahuje: méně než 5% neiontových povrchově aktivních látek, parfém, LIMONENE, CITRAL, DIMETHYLOL GLYCOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Datový list a bezpečnostní list na vyžádání. Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Doplňkové informace o nebezpečnosti: EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.